suirbhé

Suirbhé Ealaíona

Féadfaí níos mó a rá faoi cad a theastaíonn ó na healaíona in Éirinn trí aighneacht a sheoladh go [email protected] An English version of this survey can be found here: https://outreach.sinnfein.ie/arts-survey

1. Cuir tic le bosca ar bith a dhéanann cur síos ort (Ní liosta iomlán é seo agus féadfaí níos mó ná bosca amháin a bheith oiriúnach.)
2. Cad iad na bacanna is mó romhat agus tú ag iarraidh ealaíon a chruthú, a léiriú nó sult a bhaint as?
An bhfuil tú sásta go bhfuil na háiseanna agus na spásanna do na healaíona i do cheantar oiriúnach?
4. An bhfaigheann tú tacaíocht ar bith ón Chomhairle Ealaíon nó ó eagras stáit eile bainteach leis na healaíona?
An ndéanfá cur síos ar do thaithí leis an gComhairle Ealaíon nó eagrais stáit eile bainteach leis na healaíona mar rud:
5. An bhfaigheann tú an ioncam bunúsach do na healaíona?
An ndéanfá cur síos ar do thaithí leis an ioncam bunúsach do na healaíona mar rud:
6. Ar chóir don ioncam bunúsach do na healaíona a bheith dáilithe bunaithe ar:
7. An bhfuil tú, nó an bhfuil aon ealaíontóir nó oibrí ealaíona ar a bhfuil aithne agat orthu, ag súil le dul ar eisimirce nó ag smaoineamh faoi?
9. Conas a théann tú féin i dtaithí le obair ealaíona chun taitneamh a bhaint as? (Féadfaí níos mó ná freagra amháin a bheith oiriúnach.)